[16:9] 2560x1440 [16:9]
Joshikousei to Washitsu wallpaper, 2560x1440, 16:9