[5:4] 1600x1280 [5:4]
Inari, Konkon, Koi Iroha. wallpaper, 1600x1280, 5:4 Inari, Konkon, Koi Iroha. wallpaper, 1600x1280, 5:4

[16:10] 2560x1600 [16:10]
Inari, Konkon, Koi Iroha. wallpaper, 2560x1600, 16:10